Khai mở đôi mắt của May mắn (Đoạn xen kẽ về Tính không)

Khai mở đôi mắt của May mắn (Đoạn xen kẽ về Tính không)

Một Luận giải Kinh điển Tiết lộ Bản chất Thật sự của Tính Không Sâu sắc

viết bởi Kedrup Je, Gelek pel Sangpo, 1385–1438

Đoạn xen kẽ về Tính không là một cuốn sách đáng chú ý và được đánh giá cao về tính không theo cách hiểu của đạo Phật Đại thừa, một thừa lớn hơn, được viết bởi một trong những người thừa kế tinh thần chính của Je Tsongkapa. Trong phần trình bày của mình về hai trường phái triết học Đại thừa, Kedrup Je bắt đầu bằng chi tiết về cách trình bày về tính Không của Duy Thức Tông, được giảng dạy bởi các nhà đổi mới Arya Asanga và Đạo sư Vasubandhu, thế kỷ thứ 3. Sau đó, ông chuyển sang phần trình bày của Trung Quán Tông, được giải thích bởi Arya Nagarjuna phi thường, thế kỷ thứ 2. Tiếp theo là cái nhìn sâu hơn về hai nhánh của Trung Quán, mà có những ý tưởng riêng biệt về tính Không – nhánh Độc Lập và nhánh Hệ Quả. Kedrup Je kết luận cuốn sách bằng cách đi sâu hơn nữa vào sự hiểu biết và thực hành về tính không như được trình bày bởi nhánh Hệ quả.

Bản dịch này sẽ được xuất bản thành năm tập, tập đầu tiên—tập trung vào Duy Thức Tông—dự kiến ​​xuất bản vào năm 2025.

Những Bài Thiền Tính Không

Những Bài Thiền Tính Không

Học cách để Thấy rằng Không có gì là Chính nó

một bộ sưu tập của một số tác phẩm kinh điển tuyệt vời

Mục tiêu của các dịch giả là dịch những tác phẩm hoàn chỉnh có thể giúp mọi người trên khắp thế giới nắm vững hai phương pháp thực hành kết hợp này: tĩnh lặng hoặc thiền định sâu; và sau đó là cái nhìn sâu sắc về thực tại, điều chỉ có thể có được từ bên trong trạng thái yên tĩnh này. Cuốn sách bắt đầu bằng cách trình bày lý thuyết—một chuyên luận có tên Ánh sáng trên Con đường dẫn đến sự Tự do: Môt sự Giải thích Các bước để Phát triển một sự Hiểu biết rằng Không có gì là Chính nó, của Choney Lama, Drakpa Shedrup (1675–1748).

Sau đó, nó tiếp tục với bốn tác phẩm kinh điển khác nhau - khi kết hợp lại với nhau - là tất cả mọi thứ mà một người cần biết để phát triển nền tảng của sự tĩnh lặng: Các giai đoạn của Thiền, bởi Arya Nagarjuna (200AD); Giai đoạn Thiền định thứ ba của Đạo sư Kamalashila (775AD); Minh họa các giai đoạn thiền định của Kyabje Trijang Rinpoche (1900–1981); và một tuyển tập về cách phát triển sự tĩnh lặng từ Món quà của sự Giải thoát, Đặt vào bàn tay của chúng ta, những ghi chú của Trijang Rinpoche, về giáo lý khẩu truyền do Kyabje Pabongka Rinpoche (1878–1941), về cuốn Sách Vĩ Đại của Je Tsongkhapa về Những Bước trên Con Đường.

Bets Greer có hơn hai mươi năm kinh nghiệm chuyên môn viết và biên tập các tài liệu chính sách công, tài liệu kỹ thuật, luật pháp cũng như sách hư cấu và phi hư cấu—bao gồm cả các tác phẩm triết học. Cô đã làm việc trong các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp và tình nguyện.

Bets là nhà đăng ký tại Đại học Núi Kim Cương, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị và chủ tịch ủy ban, nơi cô làm việc để hỗ trợ sự tham gia của sinh viên trong suốt thời gian học, cũng như phát triển lịch trình, viết và sản xuất các danh mục. Bets cũng giảng dạy triết học và thiền định đạo Phật, hướng dẫn các khóa tu theo nhóm và thực hiện nhiều khóa tu cá nhân, bao gồm cả khóa tu thiền đơn độc kéo dài ba năm.

Bets là trợ lý riêng của Ven. Thubten Chodron, một nữ tu sĩ và giảng viên đạo Phật nổi tiếng, phụ trách việc quản lý các khóa tu, lên kế hoạch tình nguyện và biên tập sách. Cô cũng đã biên tập cho nhiều khách hàng tư nhân, bao gồm Geshe Michael Roach, James Connor, David Stumpf và BuildingGreen.

Bets đã nghiên cứu và thực hành triết học đạo Phật, ngôn ngữ Tây Tạng và thiền định từ năm 1995, đồng thời hoàn thành khóa thiền ba năm vào năm 2014. Cô tham gia nhóm dịch thuật Diamond Cutter Classics, được dẫn dắt bởi tác giả và người thầy nổi tiếng Geshe Michael Roach, khi nhóm mới thành lập ở 2017. Bản dịch đầu tiên của cô với Geshe Michael— Những bàiThiền Tính Không, một cuốn sách về cách thiền định về sự thiếu tự tánh của vạn vật, được viết bởi tác giả Tây Tạng Choney Lama Drakpa Shedrup—được xuất bản vào năm 2022. Cô hiện đang thực hiện bản dịch thứ hai— Đoạn xen kẽ về Tính không (tên tạm thời), của Kedrup Je—sẽ là một cuốn sách nhiều tập. Tập đầu tiên dự kiến ​​xuất bản vào năm 2025. Bets là Tổng biên tập và Trưởng phòng lưu trữ của DCC, đồng thời cô giúp hỗ trợ các dịch giả khác, bao gồm cả nhóm dịch Pure Gold ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Mặc dù Bets đã đội (và đội!) nhiều chiếc mũ, nhưng công việc của cô chủ yếu là duy nhất: phục vụ những người đang nỗ lực thực hiện ước mơ cao nhất của họ.

Các phiên học với
Bets Greer

Bets Greer

Fall 2023

Interlude on Emptiness

Spring 2022

Interlude On Emptiness

Winter 2022

Interlude on Emptiness