Giới luật Tạng

Một Chuỗi Ngọc bảo Trân quý

Một Chuỗi Ngọc bảo Trân quý Một bản Tóm tắt Kinh điển về Đạo đức đạo Phật

được viết bởi Gyal Kenpo, Drakpa Gyeltsen (1762–1837)

Môn học Giới luật Tạng, hay Vinaya như được biết đến trong tiếng Sankrit, là một trong năm môn học nền tảng đào tạo cho học viên của các hệ thống triết học đạo Phật. Việc nghiên cứu về giới luật chủ yếu tập trung vào Giới NguyệnTự do, nghĩa là những cam kết mà mọi người có thể thực hiện để kiềm chế việc làm hại người khác và dẫn đến một cuộc sống đạo đức để theo đuổi việc giải thoát tâm trí khỏi vòng đau khổ. Có nhiều bộ giới nguyện khác nhau, một số được thiết kế cho người tại gia và một số dành cho người xuất gia. Cuốn sách này cung cấp cho chúng ta sự giải thích rất chi tiết về những bộ giới nguyện khác nhau, cũng như sự hiểu biết về cách các giới nguyện bị phá vỡ, cách phục hồi chúng và một số lời khuyên về cách giữ những loại cam kết này.

Một viên Ngọc bảo của Ý định Thực sự

Một viên Ngọc bảo của Ý định Thực sự

Tri thức Cao hơn

Mặt Trời của Tư Tưởng Thực sự

Mặt Trời của Tư Tưởng Thực sự Một Luận giải về "Kho báu của Tri thức Cao hơn"

được viết bởi Choney Lama, Drakpa Shedrup (1675-1748)

Kho tàng tri thức cao hơn, hay Abhidharmakosha, như được biết đến trong tiếng Sankrit, là một trong những cuốn sách vĩ đại mang tính nền tảng của triết học đạo Phật. Nó được viết bởi Đạo sư Vasubhandu (khoảng năm 350 sau Công nguyên) và chứa đựng sự tổng hợp nhiều ý tưởng triết học và vũ trụ học đã có mặt trong cộng đồng đạo Phật trong nhiều thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt. Nó trình bày các ý tưởng trải dài từ sự hình thành của vũ trụ và thế giới của chúng ta đến các ý tưởng về hành động và hậu quả của chúng cũng như cách thức tâm trí hoạt động để nhận thức thực tế. Tác phẩm này là văn bản chính của trường phái Chi tiết - trường phái đầu tiên và "thấp nhất" trong bốn trường phái cổ điển của Ấn Độ cổ đại - và như vậy cung cấp nền tảng mà tất cả các trường phái cổ điển của Ấn Độ cổ đại dựa vào.

Bản luận giải chi tiết này mở ra ý nghĩa chứa đựng trong những câu thơ khó hiểu của Abhidharmakosha, làm sáng tỏ những ý tưởng tối quan trọng này để thế giới hiểu và sử dụng. Cuốn sách này rất quan trọng để đạt được sự hiểu biết cao hơn về cách thức hoạt động của thực tại, cũng như cung cấp nhiều công cụ hữu ích mà chúng ta có thể áp dụng ngay lập tức vào cuộc sống.

Tuyển tập của Tri ​​thức Cao hơn

Tuyển tập của Tri ​​thức Cao hơn

được viết bởi Đạo sư Asanga (khoảng năm 350 sau CN)

Logic và Sự Nhận Thức

Cánh Cửa Dẫn Đến Tính Không

Cánh Cửa Dẫn Đến Tính Không Bài giảng Tối quan trọng để Chạm vào Thế giới Kim cương

được viết bởi Ngawang Tashi, thuộc tộc Sey (1678-1738)

Lời hứa của những cuốn sách cổ này, trong hơn hai nghìn năm, là tồn tại—song song với thế giới mà chúng ta biết—một thế giới cao hơn vô hình, luôn luôn đang diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể gọi nó là “Thế giới kim cương”, nhưng một cái tên đơn giản hơn (và dễ bị hiểu nhầm) chỉ đơn giản là “Tính không”.

Ý tưởng là - nếu chúng ta có thể tiếp xúc với thế giới cao hơn này, nếu chúng ta có thể chạm trực tiếp vào nó - thì sự tiếp xúc đó sẽ tạo ra những thay đổi tuyệt vời không thể ngăn cản được trong con người chúng ta. Việc chạm vào sẽ tạo ra một sự biến đổi trong chính xác thịt của cơ thể chúng ta, một loại ung thư tuyệt vời, lây lan một cách không thể tránh khỏi trong toàn bộ con người chúng ta và biến nó thành viên kim cương sống: vẻ đẹp và trí tuệ vĩnh cửu và vô tận. Chúng ta có thể gọi nó là thiên đường—một thiên đường khả thi dành cho mọi sinh vật trong toàn vũ trụ, nơi chúng ta sống cùng nhau trong suốt thời gian tương lai, trong sự hòa hợp và hạnh phúc hoàn hảo.

Hủy diệt Bóng tối

Hủy diệt Bóng tối Một Trang sức Ngọc bảo trong Bảy Tập Về Nhận thức Đúng đắn Được Trình Bày bởi Đạo sư Ấn Độ, Dharmakirti

được viết bởi Kedrup Je Gelek Pelsang Po (1385-1438)

Một luận giải rõ ràng và kỹ lưỡng về lý thuyết nhận thức và logic.

Viên ngọc của Suy nghĩ Thật sự của Luận giải về Nhận thức Đúng Đắn

Viên ngọc của Suy nghĩ Thật sự của Luận giải về Nhận thức Đúng Đắn Một Luận giải về “Luận giải Về Nhận Thức Đúng Đắn” của Đạo sư Dharmakirti

Được viết bởi Geshe Yeshe Wangchuk (1928–1997)

Một lời giải thích chi tiết về logic và triết học do Đạo sư Dharmakirti trình bày ban đầu.

Hoàn Thành những Hy vọng của May mắn

Hoàn Thành những Hy vọng của May mắn Một cuốn sách căn bản về các chủ đề lý luận đạo Phật được trình bày bởi Đạo sư Ấn Độ, Dharmakirti

được viết bởi Ngawang Tashi, của Tộc Sey (1678-1738)

Cuốn sách chi tiết về tư duy logic này được lấy từ Bản Luận Giải về Nhận thức Hợp lệ của Đạo sư Dharmakirti. Đó là một cuốn sách phổ biến được sử dụng để đào tạo các tu sĩ trẻ về nghệ thuật tranh luận và đôi khi được gọi là cánh cửa dẫn đến tính Không. Trong chương trình dịch thuật của chúng tôi, cuốn sách này đại diện cho trường phái logic.

Duy Thức

Chìa khóa vàng

Chìa khóa vàng Một luận giải về Những Câu hỏi Khó trong Duy Thức Tông của đạo Phật

bởi Je Tsongkapa, Lobsang Drakpa (1357-1419), bởi Fearless Blade: Jikme Rikpay Reltri (fl. 1775)

"Chìa khóa Vàng" là một sự khám phá kỳ diệu về một số ý tưởng sâu sắc nhất trong triết học đạo Phật. Nó thực sự là chìa khóa để mở ra một số trí tuệ sâu sắc nhất từng được tán thành trong lịch sử thế giới! Bản luận giải của Jigme Rikpay Reltri về tác phẩm kinh điển của Je Tsongkapa về Duy Thức Tông vừa dễ đọc vừa có ý nghĩa sâu sắc. Các chú thích mà Jigme Rikpay Reltri cung cấp làm cho chủ đề rất khó này trở nên rõ ràng hơn. Một trong những chủ đề triết học khó nhất trên thế giới cuối cùng cũng có thể tiếp cận được bằng tiếng Anh.

Tác giả của chúng ta lấy một bài thơ viết hơn sáu trăm năm trước và làm rõ những điểm tinh tế hơn cho khán giả ngày nay. Bài thơ gốc thực chất là một bản tóm tắt hơn bốn nghìn trang triết lý khó hiểu từ Ấn Độ cổ đại. Nếu không có bản luận giải tốt, việc đọc loại văn bản này có thể gây khó khăn bậc nhất. Thật thú vị khi biết rằng cuốn sách này có thể thay đổi cách suy nghĩ của thế giới đến mức nào! Đây có thể là cuốn sách toàn diện nhất được dịch về Duy Thức Tông sang tiếng Anh hiện nay.

Những Câu Hỏi Khó Trong Duy Thức Tông của đạo Phật

Những Câu Hỏi Khó Trong Duy Thức Tông của đạo Phật

được viết bởi Je Tsongkapa, Lobsang Drakpa (1357-1419)

"Những câu hỏi khó trong Duy Thức Tông" của Je Tsongkapa đóng vai trò như một bản luận giả tự động cho một trong những tác phẩm trước đó của ngài. Nó giúp làm rõ nhiều điểm tinh tế được thảo luận trong bài thơ gốc của ngài. Trong văn bản này, ngài cung cấp một mô tả kỹ lưỡng về hai thức bổ sung trong Duy Thức Tông. Tác phẩm cùa ngài được tạo nên và hỗ trợ bởi các tác phẩm vĩ đại của các học giả Duy Thức Tông Ấn Độ như các đạo sư Asanga và Vasubandhu, và tất nhiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Nội dung của văn bản này hệ thống hóa các tác phẩm của 1900 năm trước nó vào một nơi.

Thật khó để tưởng tượng chừng ấy lượng kiến ​​thức được gói gọn trong một cuốn sách. Trí tuệ đáng kinh ngạc và tri thức ​​thức vô song về văn học đạo Phật của Je Tsongkapa đã cho phép ngài viết một văn bản mà không ai khác có thể làm được. Do cần có lượng tri ​​thức khổng lồ để viết cuốn sách này nên cũng cần một khả năng kha khá để dịch thuật. Rất may là văn bản đã được dịch bởi học giả trực tiếp theo dòng truyền thừa của Je Tsongkapa, cho phép họ làm rõ những điểm bí truyền nhất trong văn bản khoảng sáu trăm năm sau. Văn bản này cùng với cuốn sách đồng hành với nó, Chìa khóa vàng, không có ý định gì khác ngoài việc thay đổi cách thế giới suy nghĩ.

Trí tuệ Toàn hảo

Bánh Xe Cuộc Đời của Đạo sư Vasubhandu

Bánh Xe Cuộc Đời của Đạo sư Vasubhandu

Một Lời giải thích về nguyên tắc đầu tiên và các sự Phân chia của sự Phụ thuộc của Đạo sư Vasubandhu (năm 350 sau công nguyên). Một giải thích chi tiết về 12 nhân duyên và cách chúng ta có thể thoát khỏi đau khổ.

Một Phân tích Biện chứng về Trí tuệ Toàn hảo

Một Phân tích Biện chứng về Trí tuệ Toàn hảo

văn bản gốc của Đức Di Lặc cùng với Arya Asanga (350ad) luận giải bởi Kedrup Tenpa Dargye (1493-1568)

Một cuốn sách giáo khoa rất chi tiết cho việc nghiên cứu nhánh thấp hơn của trường phái triết học Trung Đạo

Trung Đạo

Chẳng có gì như cái cách nó có vẻ là cả

Chẳng có gì như cái cách nó có vẻ là cả Sáu Mươi Bài Kệ Về Lý Luận

Văn bản gốc của Arya Nagarjuna (khoảng 200AD), tác phẩm này được viết bởi Gyaltsab Je Darma Rinchen (1364-1432)

Sáu mươi bài kệ về lý luận của Arya Nagarjuna được các học giả coi là một trong Sáu tác phẩm vĩ đại về logic của Đạo sư Nagarjuna, và như vậy, nó bao gồm các lập luận triết học được thiết kế để chứng minh cho cái gọi là các trường phái Phật giáo "thấp hơn" rằng mặc dù họ không nhận ra điều đó, họ đã chấp nhận những lời giải thích sâu sắc về tính không đã được đưa ra trước đó bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đạo sư Nagarjuna và được trường phái Trung Quán chấp nhận.

Bản luận giải được viết bởi Gyaltsab Je, một trong những đệ tử chính của Je Tsongkapa, là sự làm sáng tỏ thấu đáo ý nghĩa của nhiều lập luận do Arya Nagarjuna đưa ra minh họa ý nghĩa thực sự của tính không và sự thật rằng việc chấp nhận bất kỳ ý tưởng nào khác về khái niệm tính không sẽ bị mắc lỗi. Ông cũng đi sâu vào chi tiết về một số chủ đề, bao gồm những sự khác biệt giữa hai nhánh của Trường phái Trung Quán, lý do tại sao Đức Phật dạy những quan điểm thấp hơn, giữa nhiều quan điểm khác.

Ngoài phần luận giải của Gyaltsab Je, chúng tôi đã dịch một phần của tác phẩm này ghi chú rằng Gyaltsab Je đã tham dự một buổi giảng dạy về Sáu mươi Bài Kệ do chính thầy của ngài, Je Tsongkapa Lobsang Drakpa (1357-1419) thuyết giảng.

Những Bài Thiền Tính Không

Những Bài Thiền Tính Không Học cách để Thấy rằng Không có gì là Chính nó

một bộ sưu tập của một số tác phẩm kinh điển tuyệt vời

Mục tiêu của các dịch giả là dịch những tác phẩm hoàn chỉnh có thể giúp mọi người trên khắp thế giới nắm vững hai phương pháp thực hành kết hợp này: tĩnh lặng hoặc thiền định sâu; và sau đó là cái nhìn sâu sắc về thực tại, điều chỉ có thể có được từ bên trong trạng thái yên tĩnh này. Cuốn sách bắt đầu bằng cách trình bày lý thuyết—một chuyên luận có tên Ánh sáng trên Con đường dẫn đến sự Tự do: Môt sự Giải thích Các bước để Phát triển một sự Hiểu biết rằng Không có gì là Chính nó, của Choney Lama, Drakpa Shedrup (1675–1748).

Sau đó, nó tiếp tục với bốn tác phẩm kinh điển khác nhau - khi kết hợp lại với nhau - là tất cả mọi thứ mà một người cần biết để phát triển nền tảng của sự tĩnh lặng: Các giai đoạn của Thiền, bởi Arya Nagarjuna (200AD); Giai đoạn Thiền định thứ ba của Đạo sư Kamalashila (775AD); Minh họa các giai đoạn thiền định của Kyabje Trijang Rinpoche (1900–1981); và một tuyển tập về cách phát triển sự tĩnh lặng từ Món quà của sự Giải thoát, Đặt vào bàn tay của chúng ta, những ghi chú của Trijang Rinpoche, về giáo lý khẩu truyền do Kyabje Pabongka Rinpoche (1878–1941), về cuốn Sách Vĩ Đại của Je Tsongkhapa về Những Bước trên Con Đường.

Khai mở đôi mắt của May mắn (Đoạn xen kẽ về Tính không)

Khai mở đôi mắt của May mắn (Đoạn xen kẽ về Tính không) Một Luận giải Kinh điển Tiết lộ Bản chất Thật sự của Tính Không Sâu sắc

viết bởi Kedrup Je, Gelek pel Sangpo, 1385–1438

Đoạn xen kẽ về Tính không là một cuốn sách đáng chú ý và được đánh giá cao về tính không theo cách hiểu của đạo Phật Đại thừa, một thừa lớn hơn, được viết bởi một trong những người thừa kế tinh thần chính của Je Tsongkapa. Trong phần trình bày của mình về hai trường phái triết học Đại thừa, Kedrup Je bắt đầu bằng chi tiết về cách trình bày về tính Không của Duy Thức Tông, được giảng dạy bởi các nhà đổi mới Arya Asanga và Đạo sư Vasubandhu, thế kỷ thứ 3. Sau đó, ông chuyển sang phần trình bày của Trung Quán Tông, được giải thích bởi Arya Nagarjuna phi thường, thế kỷ thứ 2. Tiếp theo là cái nhìn sâu hơn về hai nhánh của Trung Quán, mà có những ý tưởng riêng biệt về tính Không – nhánh Độc Lập và nhánh Hệ Quả. Kedrup Je kết luận cuốn sách bằng cách đi sâu hơn nữa vào sự hiểu biết và thực hành về tính không như được trình bày bởi nhánh Hệ quả.

Bản dịch này sẽ được xuất bản thành năm tập, tập đầu tiên—tập trung vào Duy Thức Tông—dự kiến ​​xuất bản vào năm 2025.

Một Hướng dẫn về Lối sống của Bồ Tát

Một Hướng dẫn về Lối sống của Bồ Tát

được viết bởi Đạo sư Shantideva (khoảng năm 750 sau Công Nguyên)
Một lời Tán dương về sự Phụ thuộc

Một lời Tán dương về sự Phụ thuộc

được viết bởi Je Tsongkapa Lobsang Drakpa (1357-1419)

Thật sự là một lời tán dương của Đức Phật cho bài giảng về sự phụ thuộc. Nó không nói nhiều về sự phụ thuộc mà nó là về tính không.

Ánh sáng trên Con Đường đến sự Tự Do

Ánh sáng trên Con Đường đến sự Tự Do Một Bản Luận Giải về Kinh Năng Đoạn Kim Cương

được viết bởi Ngài Choney Lama Drakpa Shedrup (1675-1748)

Kinh Năng Đoạn Kim Cương là một trong những cuốn sách Phật giáo nổi tiếng nhất mọi thời đại; Kinh đã được Đức Phật giảng dạy cách đây 25 thế kỷ và sau đó được truyền bá khắp Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Ấn bản tiếng Trung được thấy đây là cuốn sách in lâu đời nhất trên thế giới có ghi ngày tháng bên trong. Kinh tập trung vào khái niệm Tính Không, vốn là chìa khóa dẫn đến thành công và hạnh phúc trong thế giới hiện đại, nếu chúng ta có được sự giải thích rõ ràng về cách áp dụng nó trong công việc và đời sống hàng ngày.

Ánh sáng trên Chân Như

Ánh sáng trên Chân Như Ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh

được viết bời Ngài Choney Lama, Drakpa Shedrup (1675-1748)

Bát Nhã Tâm Kinh, cùng với người anh em họ là Kinh Năng Đoạn Kim Cương là hai tác phẩm văn học đạo Phật nổi tiếng nhất từng được giảng dạy. Đây là một bản dịch độc đáo với văn bản gốc bằng bốn ngôn ngữ, cùng với bản luận giải toàn diện của một trong những nhà văn Tây Tạng vĩ đại nhất.

Những Bước Trên Con Đường Đến Sự Giác Ngộ

Một Bài ca về Đời Sống Tâm Linh của tôi

Một Bài ca về Đời Sống Tâm Linh của tôi

được viết bởi Je Tsongkapa với bản luận giải của Choney Lama Drakpa Shedrup

Một văn bản ngắn gọn và mạnh mẽ về việc thực hành các bước của con đường với những lời khuyên cá nhân từ Je Tsongkapa. Đây là lần đầu tiên Je Tsongkapa nói về đời sống nội tâm của chính mình, và trong suốt bản văn, ông lặp lại một câu kệ, “Tôi, một người thực hành yoga, đây là cách tôi đã thực hành. Đối với những ai trong số các bạn muốn đạt được giải thoát, tôi khuyến khích các bạn hãy làm y hệt."

Một bản luận giải về "Chuỗi Ngọc bảo Trân quý"

Một bản luận giải về "Chuỗi Ngọc bảo Trân quý"

Văn bản gốc của Arya Nagarjuna (khoảng 200AD), tác phẩm này được viết bởi Gyaltsab Je Darma Rinchen (1364-1432)

Chuỗi Ngọc bảo Trân quý, được viết bởi Đạo sư Nagarjuna bao gồm những lời khuyên dành cho một vị vua cả về cách cai trị lẫn cách thực hành những lời dạy của Con Đường Vĩ Đại hơn. Mặc dù thường được các học giả coi là một trong Sáu tác phẩm vĩ đại về logic của Arya Nagarjuna, nhưng nó cũng được coi là sự trình bày ban đầu về một thể loại được gọi là Những bước trên con đường dẫn đến sự giác ngộ.

Tác phẩm được chia thành các mục tiêu khác nhau mà người ta có thể đạt được thông qua thực hành và bao gồm một cuộc thảo luận chi tiết về ý nghĩa thực sự của ý tưởng giải thoát khỏi đau khổ. Bản luận giải của Gyaltsab Je cho bản văn đã mở ra ý nghĩa của những bài kệ của Đạo sư Nagarjuna và trình bày những chi tiết thực tế về cách sử dụng trí tuệ chứa đựng trong tác phẩm để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn và hoàn toàn vượt qua đau khổ cùng nhau.

Lời của Đức Phật

Tất Cả Các Loại Nghiệp

Tất Cả Các Loại Nghiệp

Một chàng trai trẻ tên là Shuka tình cờ gặp Đức Phật trong một khu vườn gần thành phố cổ Shravasti của Ấn Độ, và Đức Phật đồng ý chia sẻ với anh ấy cách xác định tất cả những hạt giống mà chúng ta cần gieo trồng—trong những năm tháng sắp tới—để có một cuộc sống tuyệt vời.

Kinh Vimalakirti

Kinh Vimalakirti

Phát Triển Một Trái Tim Nhân Hậu

Cam lồ Bất tử để Giúp đỡ Người khác

Cam lồ Bất tử để Giúp đỡ Người khác Những Ghi chú về Bài giảng về “Vương miện của những con dao”

một bài giảng của Trichen Tenpa Rabgye (1759-1815), dựa trên bản văn gốc được viết bởi Dharma Rakshita (khỏng năm 950 sau công nguyên) ghi chú bởi Gyalwang Lobsang Trinley Namgyel (fl. 1800)

Câu chuyện Vương miện của những Con dao là một câu chuyện rất nổi tiếng trong truyền thống của một số Phật tử đầu tiên ở dãy Himalaya. Nó kể câu chuyện về một người trải qua hậu quả của những hành động tích cực và tiêu cực của họ, và rồi nêu ra các nguyên nhân và kết quả cụ thể mà chúng ta quan sát được và có thể áp dụng vào cuộc sống của chính mình.

Cuốn sách này kể lại một bài giảng truyền miệng về Vương miện của những Con dao và chứa đựng nhiều lời dạy về chủ đề làm thế nào để phát triển một trái tim nhân hậu, tức là làm thế nào để phát triển lòng đại bi thông qua cách chúng ta tương tác với người khác. Việc thực hành phát triển một trái tim nhân hậu là một phương pháp mạnh mẽ hướng dẫn chúng ta đón nhận những khó khăn trong cuộc sống và biến chúng thành cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Trong cuốn sách hấp dẫn này, chúng ta học được nhiều phương pháp áp dụng thực hành này vào cuộc sống và được dẫn dắt bởi những lời khuyên đã được truyền lại qua nhiều thế kỷ.

Triết học so sánh

Những Ý tưởng Vĩ đại của phương Đông

Những Ý tưởng Vĩ đại của phương Đông Một Bản chất Ngắn gọn của Tất cả các Trường phái Triết học

được viết bởi Choney Lama Drakpa Shedrup (1675-1748)

Trình bày chủ đề Triết học so sánh trong chương trình của chúng tôi, cuốn sách này là một bản khảo sát về các Trường phái Trí tuệ cổ xưa. Nó mô tả niềm tin của cả hai trường phái tư tưởng cổ xưa đạo Phật và phi đạo Phật.

Mỗi nhóm người nhỏ, trên mỗi mảnh đất nhỏ trên hành tinh rộng lớn này, đều có một hệ thống niềm tin khác nhau. Hệ thống này xác định mọi thứ về cách những con người cụ thể đó vận hành cuộc sống của họ, cho đến cách họ cắt tóc và họ mặc quần áo gì. Và bằng hệ thống niềm tin này, mọi người ở khắp mọi nơi đều cố gắng hết sức để được hạnh phúc và thịnh vượng.

Một số hệ thống niềm tin hoạt động tốt hơn những hệ thống khác, khi được đo bằng mức độ hạnh phúc hoặc thịnh vượng mà chúng tạo ra. Ví dụ, có vẻ như hệ thống niềm tin của y học hiện đại đã khiến con người sống lâu hơn so với cách đây vài trăm năm.

Những Cuốn sách được phát hành