Tuyển tập của Tri ​​thức Cao hơn

Tuyển tập của Tri ​​thức Cao hơn

written by Master Asanga (c.350 AD)
Mặt Trời của Tư Tưởng Thực sự

Mặt Trời của Tư Tưởng Thực sự

Một Luận giải về "Kho báu của Tri thức Cao hơn"

được viết bởi Choney Lama, Drakpa Shedrup (1675-1748)

Kho tàng tri thức cao hơn, hay Abhidharmakosha, như được biết đến trong tiếng Sankrit, là một trong những cuốn sách vĩ đại mang tính nền tảng của triết học đạo Phật. Nó được viết bởi Đạo sư Vasubhandu (khoảng năm 350 sau Công nguyên) và chứa đựng sự tổng hợp nhiều ý tưởng triết học và vũ trụ học đã có mặt trong cộng đồng đạo Phật trong nhiều thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt. Nó trình bày các ý tưởng trải dài từ sự hình thành của vũ trụ và thế giới của chúng ta đến các ý tưởng về hành động và hậu quả của chúng cũng như cách thức tâm trí hoạt động để nhận thức thực tế. Tác phẩm này là văn bản chính của trường phái Chi tiết - trường phái đầu tiên và "thấp nhất" trong bốn trường phái cổ điển của Ấn Độ cổ đại - và như vậy cung cấp nền tảng mà tất cả các trường phái cổ điển của Ấn Độ cổ đại dựa vào.

Bản luận giải chi tiết này mở ra ý nghĩa chứa đựng trong những câu thơ khó hiểu của Abhidharmakosha, làm sáng tỏ những ý tưởng tối quan trọng này để thế giới hiểu và sử dụng. Cuốn sách này rất quan trọng để đạt được sự hiểu biết cao hơn về cách thức hoạt động của thực tại, cũng như cung cấp nhiều công cụ hữu ích mà chúng ta có thể áp dụng ngay lập tức vào cuộc sống.

Từ năm 2011, Stanley Chen đã đắm mình vào việc nghiên cứu và giảng dạy Trí tuệ Năng đoạn Kim cương cổ xưa. Sử dụng chuyên môn của mình về dịch thuật tiếng Quan Thoại, anh ấy đã đóng một vai trò quan trọng trong việc dịch và xuất bản các tác phẩm của Geshe Michael Roach đồng thời tích cực làm dịch giả cho ông. Hoạt động giảng dạy của Stanley chủ yếu tập trung vào các khu vực nói tiếng Trung Quốc. Đáng chú ý, vào năm 2015, anh ấy đã làm nên lịch sử khi là thanh niên Trung Quốc đầu tiên có bài phát biểu về văn hóa Trung Quốc tại Quốc hội Mexico.

Stanley và Zhou Xiaoping (Alison) bắt tay vào hành trình đồng sáng lập, thành lập Học viện Kim cương Tương lai và triển khai chương trình Đào tạo Điều hành Toàn cầu về Quyền lực Mềm của Trung Quốc. Sáng kiến mang tính thay đổi này trao quyền cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thông qua trí tuệ vượt thời gian của các tác phẩm kinh điển cổ xưa, với giá trị cốt lõi tập trung vào việc “giúp đỡ người khác thành công”. Với cam kết truyền bá trí tuệ, Dự án Dịch thuật PureGold đào tạo và hỗ trợ các dịch giả cho Chuỗi tác phẩm Diamond Cutter Classics.

Sự cống hiến của Stanley còn mở rộng đến vai trò phó hiệu trưởng trường đại học, đóng góp chuyên môn của mình cho Viện Kim cương Tương lai và công ty dịch thuật kỹ thuật Pure Gold. Những nghiên cứu toàn diện về nguồn nhân lực trong những năm đại học ở Trung Quốc đã trang bị cho anh những kỹ năng để xây dựng các đội quốc tế mạnh mẽ cho những nỗ lực kinh doanh thành công của anh ấy, vươn tới nhiều quốc gia khác nhau ở Châu Á, Châu Mỹ và Châu Âu.

Ngoài ra, Stanley còn được công nhận là một dịch giả xuất sắc chuyên về văn học nhận thức luận từ Thế kỷ thứ 4 cho đến thời nhà Đường vào cuối thế kỷ thứ 8. Để bổ sung cho việc theo đuổi học thuật của mình, anh ấy là giáo sư tại SCIM ở Hoa Kỳ. Anh ấy giữ vị trí giảng viên cấp cao tại DCIG, thể hiện niềm đam mê giáo dục và lan toả các tác phẩm kinh điển châu Á cổ đại.

Các phiên học với
Stanley Chen

Stanley Chen

Fall 2023

Higher Knowledge