Một Bài ca về Đời Sống Tâm Linh của tôi

Một Bài ca về Đời Sống Tâm Linh của tôi

được viết bởi Je Tsongkapa với bản luận giải của Choney Lama Drakpa Shedrup

Một văn bản ngắn gọn và mạnh mẽ về việc thực hành các bước của con đường với những lời khuyên cá nhân từ Je Tsongkapa. Đây là lần đầu tiên Je Tsongkapa nói về đời sống nội tâm của chính mình, và trong suốt bản văn, ông lặp lại một câu kệ, “Tôi, một người thực hành yoga, đây là cách tôi đã thực hành. Đối với những ai trong số các bạn muốn đạt được giải thoát, tôi khuyến khích các bạn hãy làm y hệt."

Một lời Tán dương về sự Phụ thuộc

Một lời Tán dương về sự Phụ thuộc

được viết bởi Je Tsongkapa Lobsang Drakpa (1357-1419)

Thật sự là một lời tán dương của Đức Phật cho bài giảng về sự phụ thuộc. Nó không nói nhiều về sự phụ thuộc mà nó là về tính không.

Gibson lần đầu tiên nhận được những bài giảng bằng tiếng Tây Tạng vào năm 2014 khi Geshe Michael Roach giảng dạy Những Bước Trên Con Đường. Trong bài giảng, Gibson được truyền cảm hứng bởi Geshe Michael khi đề cập rằng chưa đến 1% kinh điển Tây Tạng được dịch sang ngôn ngữ hiện đại. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những bản dịch này, nói rằng những bài giảng bằng tiếng Tây Tạng này có tầm quan trọng lớn hơn cả phương pháp chữa trị bệnh ung thư, vì chúng có khả năng chiến thắng chính cái chết. Câu nói sâu sắc này đã khơi dậy niềm đam mê học tiếng Tây Tạng của Gibson rất nhiều.

Khi chương trình DCC bắt đầu vào năm 2017, Gibson biết rằng mình phải tham dự. Anh ấy đắm mình trong quá trình học những bài giảng này và cách dịch các văn bản tiếng Tây Tạng sao cho chúng có thể tiếp cận được và áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Cho đến nay, tình yêu của Gibson đối với các bài giảng Cổ xưa và tiếng Tây Tạng không bao giờ ngừng nghỉ, anh rất biết ơn khi được trở thành một phần của Mixed Nuts, để giúp đưa những bài giảng Cổ xưa vào Cuộc sống Hiện đại.

Các phiên học với
Gibson Chang

Gibson Chang